Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Miękinia

W dniu 08 lutego 2019r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec, Krępice i Mrozów” ,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezina i Brzezinka Średzka” ,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałów i Wilkszyn” ,

w okresie od 08.02.2019r. do dnia 30.09.2019r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 882 109,72 brutto.