Modernizacja oświetlenia drogowego Gmina Osiecznica

W dniu 26 listopada 2019r. została zawarta umowa z Gminą Osiecznica na realizacje zadania pt.:

-„Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe na terenie Gminy Osiecznica” ,

przedmiot zamówienia obejmuje:

– wymiana opraw w miejscowości Parowa – 55 szt. opraw, w tym na słupach nn TAURON 32 szt.,

– wymiana opraw w miejscowości Poświętne – 11 szt. opraw, w tym na słupach nn TAURON 11 szt.,

– wymiana opraw w miejscowości Ołobok – 31 szt. opraw, w tym na słupach nn TAURON 23 szt.,

– wymiana opraw w miejscowości Świętoszów – 2 szt.,

– wymiana opraw w miejscowości Osiecznica ul. Ogrodowa – 1 szt.

w okresie od 26.11.2019r. do dnia 20.12.2019r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 105.000,01 brutto.