Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje – na majątku Gminy i ENEA

W dniu 18.02.2022 r. została zawarta umowa z Gminą Międzyzdroje na wykonanie zadania:

Dostawa 521 opraw oświetleniowych celem wymiany przez ENEA na swoim majątku oraz dostawa i wymiana 489 opraw na majątku Gminy Międzyzdroje,

w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do końca II kwartału 2022 r.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 1 238 548,50 brutto.

Galeria: