Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Andrychów

Realizacja inwestycji dla firmy SKY– LOGIC, pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach programu „SOWA” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, której przedmiotem było opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji systemu oświetleniowego oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, wg zakresu:
– wymiany 2513 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED,
– wymiany 2513 szt. wysięgników wraz z mocowaniami,
– wymiany 2513 osprzętu linii napowietrznej,
– przebudowa kablowej instalacji oświetleniowej o dł. 3500 m wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych na nowe i opraw oświetleniowych LED w ilości 121 szt.
– przebudowy 150 punktów sterujących oświetleniem drogowym,
– wykonanie badań i pomiarów luminacji dla 50 miejsc.

Realizacja inwestycji od 25.06.2015 do 31.09.2015.