Modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Nowogard

W dniu 02 luty 2023r. została zawarta umowa z Gminą Nowogard na realizacje zadania pt.:

– „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard”,

w okresie od 02.02.2022 r. do dnia 02.08.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 2 035 000,00 brutto.