Podpisanie umowy na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kożuchów

W dniu 1 czerwca 2017 roku Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Rajewskiej – Jaworowicz, podpisał umowy na trzy zadania inwestycyjne z Firmą ITINET Robert Wojniusz, Ryszard Wojniusz s.c z siedzibą w Zielonej Górze, która jest wykonawcą wszystkich zadań.

  • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stypułów. Wartość umowy to 208 330,01 zł brutto. Termin realizacji 25 września 2017 roku. W ramach zadania zostanie wybudowane około 1660 metrów linii kablowej oświetlenia i 44 sztuki latarń ulicznych wraz z wysięgnikami i oprawami.
  • Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kożuchowie. Wartość umowy to 67 290,53zł brutto. Termin realizacji 15 września 2017 roku. W ramach zadania zostanie wybudowane około 570 metrów linii kablowej oświetlenia i 15 sztuk latarń ulicznych wraz z wysięgnikami i oprawami.
  • Budowa oświetlenia drogowego ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kożuchowie. Wartość umowy to 59 803,45zł brutto. Termin realizacji 15 września 2017 roku. W ramach zadania zostanie wybudowane około 512 metrów linii kablowej oświetlenia i 15 sztuk latarń ulicznych wraz z wysięgnikami i oprawami.

Inwestycje w całości są finansowane z budżetu Gminy Kożuchów.