Rozbudowa oświetlenia drogowego Gmina Kożuchów

W dniu 20 marca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pt.:

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów:

– ul. Boczna w Podbrzeziu Dolnym,

– Broniszów dz. 464 i 466” ,

w okresie od 20.03.2020r. do dnia 31.07.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 82 730,56 brutto.