Rozbudowa oświetlenia drogowego Gmina Kożuchów

W dniu 05 marca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pt.:

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów:

– ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie

– Studzieniec, dz. nr 153/1, 153/2, 303/3 i 476” ,

w okresie od 05.03.2020r. do dnia 31.07.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 215 000,00 brutto.