Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gmina Miękinia

W dniu 17 marca 2020 r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

– “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mrozów, Krępice i Kokoszyce”,

– “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wilkszyn, Brzezina Średzka, Pisarzowice i Czerna”,

– “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miękinia”,

– “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lutynia i Gałów”,

przedmiotem zamówienia jest:

– ułożenie kabla YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2 – 7376,08 m.,

– montaż słupów oświetleniowych – 167 szt.,

– montaż opraw LED – 170 szt.,

– montaż szafek oświetleniowych SO – 11 szt,

w okresie od 17.03.2020r. do dnia 31.07.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 1 014 793,82 brutto.