Przeprowadzenie szkolenia z Dziennika Lekcyjnego – Zielona Góra

W dniach 29-30.2012 przeprowadziliśmy szkolenie z Dziennika Lekcyjnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze.

Opublikowany w IT