Rozpoczęcie obsługi placówek banku Pekao SA

Rozpoczęcie obsługi informatycznej placówek banku Pekao SA na terenie województwa Lubuskiego (podwykonawca Sygnity SA).

Opublikowany w IT