Ukończenie szkolenia z bezpieczeństwa pracy i otrzymanie certyfikatu SCC

Ukończenie szkolenia z bezpieczeństwa pracy i otrzymanie certyfikatu SCC.

Opublikowany w IT