Wykonanie spawów włókien światłowodowych – Oddział Straży Granicznej

Termin projektu:
10-16.12.2013

Wykonanie 270 spawów FO SC dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.

Opublikowany w IT