Gmina Miękinia

Do końca września 2018 r. firma „Itinet” wykona oświetlenie uliczne w sześciu miejscowościach gminy Miękinia. W pierwszej kolejności planowana jest budowa oświetlenia w Gałowie (ulice: Sportowa, Olimpijska i Piękna do skrzyżowania z ul. Olimpijską)…

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny

14 lutego br. Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn podpisał umowę na wykonanie oświetlenia drogowego w sześciu miejscowościach na terenie gminy z przedstawicielem firmy „Itinet”.

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny


Rozbudowa oświetlenia w gminie Miękinia

Wzorem lat ubiegłych w 2021 r. zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Obecnie, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, trwa proces podpisywania umów z wykonawcami.

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny

Gmina Nowa Sól


Gmina Strzelin


Gmina Słupca


Gmina Kleszczewo

Zrealizowana została duża inwestycja oświetleniowa na terenie gminy. W jej wyniku powstało 281 nowych punktów świetlnych – w tym 2 lampy hybrydowe w następujących miejscach (w nawiasach liczba latarń)…

->cały artykuł na stronie Gminy w zakładce “inwestycje”… odsyłacz obrazkowy.

tekst alternatywny

Gmina Kożuchów

Kożuchów – zmiany warte zachodu

W dniu 1 czerwca 2017 roku Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Rajewskiej – Jaworowicz,   podpisał umowy na trzy zadania inwestycyjne z Firmą ITINET Robert Wojniusz, Ryszard Wojniusz s.c z siedzibą w Zielonej Górze, która jest wykonawcą wszystkich zadań.

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny

Gmina Kostrzyn


Gmina Buk

Trwa budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Buk- Szewce

Trwa budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Buk- Szewce. Wzdłuż ścieżki zamontowano już instalacje i betonowe podstawy do lamp i niedługo zacznie się montaż samych źródeł światła…

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny

Gmina Kościan

Jaśniej w Turwi i Kurowie

Gmina Kościan wybrała w wyniku przetargu wykonawcę na budowę oświetlenia ulicznego w dwóch sołectwach. Firma ITINET z Zielonej Góry położy…

-> całość artykułu po naciśnięciu w obrazek.

tekst alternatywny