Budowa oświetlenia drogowego Gmina Radwanice

W dniu 3 kwietnia 2024r. została zawarta umowa z Gminą Radwanice na realizacje zadania pt.: – „Budowa sieci elektroenergetycznych w postaci kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z zabudową szafy oświetlenia ulicznego oraz słupów z oprawami LED w obrębie ulic: Przemysłowej (częściowo)”, Zbożowej (częściowo), Stolarskiej (częściowo), Bocznej, Stawnej, Łąkowej w Radwanicach”, w okresie…

Remont iluminacji murów miejskich

W dniu 04 września 2023r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pn.: „Remont iluminacji murów miejskich” w ramach zadania budżetowego pn.: „Remont murów miejskich w Kożuchowie. Zakres zadania obejmuje min. 1) roboty ziemne, 2) wymianę przewodu ziemnego 3×2,5 w ilości 150 mb. 3) zakup i montaż 2 opraw TERRA MIDI LED 5068…