Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard.

W dniu 24 sierpnia 2023r. została zawarta umowa z Gminą Nowogard na realizacje zadania pt.:

– „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”,

w okresie od 24.08.2023 r. do dnia 24.02.2025 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 1 889 000,00 brutto.