Budowa oświetlenia drogowego Gmina Czernica

W dniu 6 lipca 2023r. została zawarta umowa z Gminą Czernica na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego ul. Ziołowej w Chrząstawie Wielkiej”,

w okresie od 06.07.2023 r. do dnia 06.10.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 98 900,00 brutto.