Budowa oświetlenia drogowego Gmina Strzelin

W dniu 04 lipca 2023r. została zawarta umowa z Gminą Strzelin na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pława – I etap” oraz „Budowa oświetlenia w m. Krzepice” ,

w okresie od 04.07.2023 r. do dnia 04.10.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 109 146,16 brutto.