Remont iluminacji murów miejskich

W dniu 04 września 2023r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pn.: „Remont iluminacji murów miejskich” w ramach zadania budżetowego pn.: „Remont murów miejskich w Kożuchowie. Zakres zadania obejmuje min.

1) roboty ziemne,

2) wymianę przewodu ziemnego 3×2,5 w ilości 150 mb.

3) zakup i montaż 2 opraw TERRA MIDI LED 5068 8 XP-G3@350mA WW 730

4) zakup i montaż 19 opraw TERRA MIDI LED 5137 16 XP-G3@500mA WW 730

5) uruchomienie oświetlenia,

w okresie od 04.09.2023 r. do dnia 04.12.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 104 000,00 brutto.