Budowa oświetlenia drogowego Gmina Radwanice

W dniu 3 kwietnia 2024r. została zawarta umowa z Gminą Radwanice na realizacje zadania pt.:

– „Budowa sieci elektroenergetycznych w postaci kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z zabudową szafy oświetlenia ulicznego oraz słupów z oprawami LED w obrębie ulic: Przemysłowej (częściowo)”, Zbożowej (częściowo), Stolarskiej (częściowo), Bocznej, Stawnej, Łąkowej w Radwanicach”,

w okresie od 03.04.2024 r. do dnia 03.07.2024 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 459 000,00 brutto.