Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Międzyzdroje

W dniu 1 luty 2024r. została zawarta umowa z Gminą Międzyzdroje na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żwirowej w Wicku”,

w okresie od 01.02.2024 r. do dnia 01.07.2024 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 219 000,00 brutto.